ย้าย website ใหม่

ผู้เข้าชม : 33120
ทางโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต กำลังย้ายข้อมูลต่างๆไปลงใน webpage ของโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตใหม่ที่ http://www.facebook.com/www.mwphuket.ac.th/ โปรดติดตามทางช่องทางใหม่ของโรงเรียนนะครับ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ภาพกิจกรรมกีฬาสี มวภ 2565 จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต--> http://www.mwphuket.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20180729153133x78xT9n <--