ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

สร้างคนให้มนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องเพิ่มพูมด้วยความรู้ คุณธรรม ศีลธรรม เเละวัฒธรรม ให้ติดเป็นกิจนิสัยประจำตัว