การดำเนินการใช้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2566

ผู้เข้าชม : 40885
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ภาพกิจกรรมกีฬาสี มวภ 2565 จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต--> http://www.mwphuket.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20180729153133x78xT9n <--