กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2563

ผู้เข้าชม : 455
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนย้ายเข้า
ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ที่จะย้ายบุตร/หลาน เข้าศึกษาในโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถนำบุตร/หลาน มาลงทะเบียนและสอบคัดเลือกได้ตามวัน เวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 076-377548 ต่อ 101 (ห้องธุรการ)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ภาพกิจกรรมกีฬาสี มวภ 2561 จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต--> http://www.mwphuket.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20180729153133x78xT9n <--